مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • دانشگاه به روایت تصویر

  دانشگاه به روایت تصویر

 • دانشگاه به روایت تصویر

  دانشگاه به روایت تصویر

 • دانشگاه به روایت تصویر

  دانشگاه به روایت تصویر

 • دانشگاه به روایت تصویر

  دانشگاه به روایت تصویر

 • دانشگاه به روایت تصویر

  دانشگاه به روایت تصویر

اخبار و گزارش

تاریخچه دانشگاه

پيشرفت برنامه هاي توسعه اقتصادي و صنعتي كردن كشور ايجاب ميكند كه نيروي انساني متناسب با احتياجات جامعه صنعتي آينده ايران تجهيز گردد. اجراي اين برنامه ها در مراحل تكاملي خود به ايجاد صنايع پويا و توسعه يافته منجر خواهد شد كه جهت اداره آنها احتياج به عده كافي متخصص واجد صلاحيت احساس مي شود. براي نيل بدين هدف دانشگاه صنعتي مجهزي لازم بود كه قادر باشد از يك طرف متخصصيني با وسعت نظر علمي و مهارت فني تربيت نمايد و از طرف ديگر با انجام تحقيقات علمي و فني، خود را در طراز مؤسسات مشابه كشورهاي پيشرفته نگاه دارد و به همين منظور استادان اين دانشگاه علاوه بر افراد شايستهاي كه در ايران وجود داشتند از برجسته ترين دانشجويان ايران و خارج از كشور كه از دانشگاه های معتبر با درجات ممتاز فارغ التحصیل گرديده يا ميشدند انتخاب گرديدند. دانشگاه صنعتي شريف در يازدهم آبان ماه 1344 با هدف فوق و با كيفيتي همسطح دانشگاه های معتبر دنيا تأسيس شد. اين دانشگاه به استناد ماده يك اساسنامه ي خود براي مدتي نامحدود در تهران گشايش يافت و ماده دو همان اساسنامه به دانشگاه اجازه ميداد براي گسترش دامنه فعاليت هاي خود شعبي در شهرستان ها داير كند. دانشگاه صنعتي شريف از مهرماه سال 1345 با در اختيار داشتن تنها 54 نفر عضو هيأت علمي (8 نفر دكتري، 38 نفر فوق ليسانس، 3 نفر ليسانس و 5 نفر تكنسين) فعاليت آموزشي خود را با پذيرش 407 نفر دانشجو آغاز كرد. دانشکده های مهندسي برق، مهندسي شيمي، مهندسي متالورژي و مهندسي مكانيك در بدو تأسيس دانشگاه اقدام به پذيرش دانشجو نمودند.

از تاريخ 15 اسفند ماه 1344 ه.ش تا تاريخ 10 خرداد ماه 1345 ه..ش به مدت 87 روز به كشورهاي اطريش، سوئيس، آلمان، فرانسه، انگلستان، كانادا و ايالات متحده آمريكا مسافرت هايي صورت پذيرفت و از جوانان ايراني مقيم كشورهاي مزبور كه در رشته های علمي و فني از دانشگاه های معتبر فارغ التحصيل گرديده و اكثراً مشغول تدريس و تحقيق در مراكز عالي تعليماتي و يا سرگرم كار در مؤسسات بزرگ توليدي و صنعتي جهان بودند براي كار آموزشي در دانشگاه دعوت به عمل آمد. 125 نفر از فارغ التحصيلان خارج با ارسال مدارك تحصيلي، آمادگي خود را براي مراجعت به ايران و خدمت در دانشگاه اعلام داشتند. با توجه به احتياجات سال اول دوره عمومي دانشگاه در چارچوب برنامه های آموزشي تدوين شده، 36 نفر از عده مذكور انتخاب گرديدند و علاوه بر آن ها 18 نفر از فارغ التحصيلان ممتاز و جوان دانشکده های مهندسي ايران نيز جهت كار آموزشي در آزمايشگاه ها و كارگاه ها در نظر گرفته شدند كه جمعاً 54 نفر در گروههاي آموزشي رشته های مختلف (رياضي، فيزيك، آزمايشگاه شيمي و آزمايشگاه كارگاه هاي فني، رسم فني و طراحي) استخدام گرديدند.

امتحان مسابقه ورودي دانشگاه صنعتي شريف روزهاي 14 و 15 تيرماه با شركت 5655 نفر ديپلمه رياضي در دو حوزه امتحاني انجام گرفت. از ميان داوطلبان 407 نفر به ترتيب معدل نمرات امتحاني از 20 تا 6/13 براي سال اول رشته های مختلف دانشگاه انتخاب گرديدند.
علاوه بر قبول شدگان مذكور 129 نفر به عنوان ذخيره شامل دو گروه كه ذخيره اول مركب از 62 نفر از معدل 6/13 تا معدل 3/13 و ذخيره دوم شامل 67 نفر از معدل 3/13 تا 13، تعيين گرديدند تا چنانچه قبول شدگان رديف 1 تا 407 در موعد مقرر براي ثبت نام مراجعه ننمايند به جاي آن ها از افراد ذخيره استفاده شود. از آن سال به بعد مرتباً به كيفيت و كميت دانشجويان پذيرفته شده افزوده شد و به موازات آن زمينه فعاليت هاي آموزشي گسترش يافت به طوريكه در دومين سال فعاليت آموزشي دانشگاه تعداد دانشکده های آن افزايش يافت و دانشكده هاي فيزيك و رياضي (مهندسي علوم) و دانشكده مديريت صنعتي و اقتصاد مهندسي نيز كار خود را آغاز كردند. فارغ التحصيلان واجد شرايط يكي از دانشکده های پنج گانه ميتوانستند دوره مهندسي تخصصي خود را در دانشكده مديريت صنعتي و اقتصاد مهندسي بگذرانند. در سال تحصيلي 48-1347 دانشکده مهندسي علوم به سه دانشكده رياضي، فيزيك و شيمي تبديل شد و دانشجويان آن بين اين سه دانشكده تقسيم شدند. هم چنين دانشكده مديريت صنعتي و اقتصاد مهندسي نيز براي نخستين بار در سطح ليسانس دانشجو پذيرفت. در همين سال آيين نامه آموزشي كه توسط شوراي دانشگاه تدوين شده بود به تصويب هيأت امناي دانشگاه رسيد و مورد اجرا گذارده شد. در سال تحصيلي 49-1348 دانشكده مديريت صنعتي و اقتصاد مهندسي به دانشكده مهندسي صنايع تغيير نام يافت و نخستين گروهاز دانش آموختگان دانشگاه صنعتي شريف كه مشتمل بر 263 نفر ليسانس مهندسي در رشته های مهندسي برق، مهندسي شيمي، مهندسي متالورژي، مهندسي مكانيك، رياضي و فيزيك بودند، وارد بازار كار شدند. از اين گروه 101 نفر در شركت ملي ذوب آهن ايران، 21 نفر در سازمان هاي برق منطقهاي تهران، خوزستان و گيلان، 5 نفر در شركت توانير، 25 نفر در اين دانشگاه، 4 نفر در سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران و 10 نفر در دانشگاه های جندي شاپور و ملي و شركتهاي خصوصي استخدام شدند. در سال تحصيلي 51 - 1350 دانشكده مهندسي سازه فعاليت آموزشي خود را در سطح ليسانس آغاز كرد و در رشته های رياضي و كامپيوتر در دورههاي فوق ليسانس براي نخستين بار دانشجو پذيرفته شد. هم چنين دروس اختياري علوم انساني در سطح دانشگاه ارايه شد. انجمن فارغ التحصیلان و دانشآموختگان اين دانشگاه نيز در سال تحصيلي 51 - 1350 به ثبت رسيد.
در سال تحصيلي 52-51 به منظور گسترش علوم انساني و اجتماعي، ايجاد و توسعه پژوهشها در زمينههايي كه تكنولوژي را با جامعه و انسان پيوند ميدهد، مركز تعليمات عمومي و زبانهاي خارجي دانشگاه تشكيل شد. رشته های فوق ليسانس در مهندسي برق، فيزيك و شيمي نيز در اين سال ايجاد شد.

دانشجويان پذيرفته شده در اولين دوره تحصيلي

اسناد تاریخی

مصاحبه

نماهنگ

کتاب

کاتالوگ

روایت تاریخی

افتخارات