مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

تشکیل اولین جلسه کمیته اجرایی ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه

اولین جلسه کمیته اجرایی ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه با حضور دبیر ستاد، مدیر امور دانشجویی، مدیر روابط عمومی، مدیر وبگاه شریف، آقای مهندس فاتحی و آقای دالوند در تاریخ 11 خرداد ماه برگزار گردید. در این جلسه مسائل مرتبط با مراسم اصلی پنجاهمین سال ( زمان، مکان، محتوای برنامه و ...) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین این کمیته مصوباتی به شرح ذیل داشت:
1- پیشنهاد برگزاری مراسم اصلی بزرگداشت در تاریخ 5 الی11 دیماه در سالن تربیت بدنی وتالارهای همجوار
2- مسئولیت کمیته برگزاری به روابط عمومی دانشگاه سپرده شد
3- آماده سازی جدول زمان بندی اقدامات( روابط عمومی )

آخرین خبر

مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد

  با هدف حفظ اصول، ارزش ها و نگهداری از پیشینه علمی، پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف و پیشرفت های آن در زمینه علم و فناوری، مرکز ...

عکس تصادفی