مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

دعوت به حضور در جشن بزرگ سالیانه انجمن فارغ التحصیلان

هم دانشگاهیان گرامی
ششمین جشن سالیانه انجمن فارغ التحصیلان همزمان با پنجاهمین سال تاسیس
دانشگاه صنعتی شریف در روزهای 16 و 17 مهرماه 1394 (هشتم و نهم اوت 2015) در
محل دانشگاه برگزار می شود. طبق برنامه پیوست محوریت جشن امسال گرامیداشت
چهلمین سال فارغ التحصیلی دانش آموختگان دوره ششم (ورودی 1350) خواهد
بود.
کلیه فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی از عموم دانشکده ها و عموم دوره ها و مهمانانی از خارج دانشگاه به گردهمایی خانوادگی روز جمعه 17 مهرماه دعوت شده اند. نشست روز پنجشنبه 16 مهرماه نیز پذیرای کلیه هم دانشگاهیان علاقمند از جمله دانشجویان و سایر مهمانان خواهد بود.