مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

سروده ای از دکتر انواری به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف

سروده ای از دکتر انواری به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف

دکتر عباس انواری استاد دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف که در دو دوره زماني (1361-1359 و 1368-1364) ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته است، به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف شعری زیبا را در قالب ترکیب بند سروده است که در ادامه خواهید خواند. گفتنی ست ایشان این سروده ی زیبا را در مراسم پنجاه سالگی دانشگاه صنعتی شریف که با حضور شخصیت‌های علمی، صنعتی، دانشگاهی و دولتی برگزار گردید، قرائت کرد.