مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

مصاحبه روزنامه شریف با دبیر ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس

مصاحبه روزنامه شریف با دبیر ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس

از پنجاه سالگی دانشگاه چه خبر؟


امسال شریف پنجاه سالش می شود. به همین خاطر هم دانشگاه از سال گذشته ستادی را به نام بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه راه انداخت تا برای جشن تولد پنجاه سالگی برنامه ریزی کنند. حالا که نزدیک به دو ماه از سال تحصیلی جدید می گذرد سراغ مهندس میرزایی، دبیر ستاد رفتیم و از برنامه های دانشگاه پرسیدیم.
در مورد روند شکل گیری ستاد برگزاری پنجاهمین سال و اساساً دلیل برگزاری این مراسم توضیح بفرمایید.


موضوع بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه، سال 92 در هیئت رییسه وقت دانشگاه مطرح و تصویب شد. در مورد چرایی پنجاه سالگی، به نظر میرسید که این یک فرصتی است برای معرفی بهتر دانشگاه، تقویت جایگاه دانشگاه در جامعه، انجام برخی برنامه ها و فعالیت هایی که قبلاً انجام نشده و برای اولین بار در حال برنامه ریزی است، تقدیر و تشکر از خادمین و زحمت کشان دانشگاه، استادان، کارکنان و دانشجویان و همچنین یک نگاه جدید به آینده دانشگاه و ترسیم مسیر آینده دانشگاه در برنامه های توسعه ای چه برنامه های نرم افزاری و چه برنامه های مربوط به توسعه فیزیکی دانشگاه.


ظاهراً مدیریت دانشگاه توجه ویژه ای به این موضوع دارند.


فعالیت های پنجاه سالگی تقریباً نزدیک به دو سال در جریان بود، منتهی سال 93 مصادف بود با تغییر و تحولات مدیریتی دانشگاه و طبعاً از ماه ها قبل و بعد، توجه ها به این تغییر و تحولات معطوف بود و نهایتاً سال جاری مدیریت جدید دانشگاه تصمیم گرفتند که یک ستاد جدیدی هم تشکیل شود. ستادی که قبلاً تشکیل شده بود برای برنامه ریزی، نمایندگان معاونت های دانشگاه و نمایندگان دانشکده ها و چند نفر از مدیریت های مرتبط با این موضوع بودند. با نظر مدیریت فعلی دانشگاه، ستاد جدیدی از تعدادی از چهره ها و استادان با سابقه دانشگاه تشکیل شد که مسؤولیت برنامه ریزی و سیاست گذاری برنامه های پنجاهمین سال را ریاست محترم دانشگاه به این ستاد واگذار کردند. این ستاد در تابستان امسال تشکیل شد و مروری بر تصمیمات و برنامه هایی که قبلاٌ تصویب شده بود، داشتند. یک نگاه جدیدی این دوستان به این موضوع دارند و قرار است برنامه هایی که مطرح شده و مورد نظر است، جمع بندی شده و به عنوان برنامه هایی که به عنوان سال بزرگداشت، یعنی سال 94 – 95 در نظر گرفته شده است، تدوین و اجرایی شود. علاوه بر این ستاد، دانشکده ها هم به تدریج درگیر این موضوع شدند و آنها هم در نظر است که مراسم ها و اقداماتی داخلی دانشکده ها انجام دهند که اخیرا کمیته های بزرگداشتی هم به صورت دانشکده ای تشکیل شده است و قرار است علاوه بر برنامه های متمرکز در سطح دانشگاه، دانشکده ها هم برنامه هایی اجرا کنند.


تاریخ دقیق برگزاری برنامه ها چه زمانی است؟
قرار بر این بوده است که فعالیت ها و برنامه ها در یک سال تحصیلی انجام شود چون سال 44 سال تأسیس دانشگاه بوده، پنجاهمین سال تأسیس، می شود سال 94. سال 45 اولین سری دانشجو وارد دانشگاه می شوند که با این حساب می توان گفت که سال 94-95، یک سال تحصیلی، دوره تأسیس تا راه اندازی دانشگاه بوده و برنامه ریزی ها هم به این صورت قرار است که در طول یک سال تحصیلی انجام شود. مراسم اصلی ابتدا پیش بینی شده بود که دی ماه امسال انجام شود، منتهی با صلاحدید ستاد جدید، به اردیبهشت سال آینده منتقل شده است.


چه برنامه هایی برای پنجاهمین سال پیش بینی شده؟


برنامه هایی که قبلا پیش بینی شده بود و الان هم برای نهایی شدن در جریان است، بخشی از آن مربوط به خود مراسم اصلی بزرگداشت و چند برنامه پیرامونی برنامه اصلی است. پیشنهاد شده است که مراسمی برای استادان دانشگاه های دیگر که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، برگزار شود، نشستی برای هم اندیشی آینده دانشگاه، نمایشگاه فناوری و دستاوردهای دانشگاه و کنفرانسی که انجمن فارغ التحصیلان قرار است برگزار کنند که این ها نزدیک به مراسم اصلی برگزار خواهد شد. غیر از این برنامه اصلی و مراسم های پیرامونی، فعالیت های دیگری هم انجام داده خواهد شد. در دوره مدیریت گذشته دانشگاه، یک سند راهبردی برای دانشگاه ترسیم شد که با تغییر مدیریت، در نظر دوستان است که یک برنامه جدیدی برای آینده دانشگاه تعیین کنند که کمیته ای هم برای این منظور تشکیل دادند و قرار است که این کمیته، برنامه راهبردی و و توسعه ای دانشگاه را در حوزه های مختلف تدوین کنند که کار خیلی مهمی است و به مناسبت پنجاهمین سال، دانشگاه یک برنامه دراز مدت برای آینده دانشگاه داشته باشد و مشخص کند که طی این پنجاه سال فعالیت، مسیر آینده اش به چه سمت و سو و اولویت هایی است. بخش دیگری از برنامه هایی که پیش بینی شده، در زمینه مستند سازی سوابق دانشگاه است. چند موضوع در حال آماده شدن است. مجموعه ای در مورد معرفی شهدای دانشگاه با عنوان افلاکیان شریف آماده شده است. مجموعه ای با عنوان افتخارات در حال آماده شدن است که مربوط به افتخارات و فعالیت هایی است که دانشگاه برای اولین بار در سطح ملی و بین المللی انجام داده یا کسب کرده است. مجموعه عکس های تاریخی و مصور از فعالیت های دانشگاه در حال آماده شدن است. مجموعه تاریخچه دانشگاه در حال آماده شدن است که یک نگاه روایی دارد به تاریخ دانشگاه از ابتدا تاکنون. مجموعه دیگری برای تدوین تاریخچه فعالیت های سیاسی و مبارزاتی دانشگاه در حال انجام است. نگاه این بود که اقداماتی که تا به حال انجام نشده است، به این مناسبت انجام شود که دو برنامه خیلی مورد تأکید بوده است. یکی تشکیل مرکز اسناد و گنجینه اسناد دانشگاه است که محلی باشد برای نگه داری سوابق دانشگاه و دیگری هم راه اندازی موزه تجهیزات و فناوری های دانشگاه است. دانشگاه ما یک دانشگاه صنعتی است و خیلی مناسب است که یک محلی داشته باشد برای ارایه دستاوردهای فناوری و تجهیزات صنعتی که تا الان ساخته است. این هم یک برنامه کوتاه مدت و دراز مدت دارد که شاید کوتاه مدتش به مناسبت برنامه پنجاهمین سال عملی شود و برنامه دراز مدتش، از نظر موقعیت مکانی و ساخت موزه، نیاز به فضا و امکانات بیشتر دارد ولی موقتش را پیش بینی می کنیم که در مناسبت پنجاهمین سال انجام شود. برنامه های دانشکده ای هم برنامه ریزی و در حال انجام شدن است. در کنار این در نظر است که تاریخچه و فعالیت های هر دانشکده مستند سازی شوند. معاونت پژوهشی برنامه ای را پیش بینی کردند که نمایشگاه فناوری را برگزار خواهند کرد و 50 طرح برتر را معرفی خواهند کرد. برنامه های دیگری هم دارند از جمله افتتاح فاز دو مجتمع فناوری . ساخت سردر هم به مناسبت پنجاهمین سال، در حال اجراست. در محوطه کنار ورودی دانشگاه نیز قرار است تندیس شهدای فناوری دانشگاه نصب شود.
ارتباط بین دانشجویان و تشکل های دانشجویی و ستاد پنجاهمین سال چگونه است؟
برنامه پنجاهمین سال سعی دارد متکی باشد به برنامه چهلمین سالگرد دانشگاه که در سال 84 برگزار شد. در آن سال ارتباط خوبی با مجموعه های دانشجویی برگزار شد و مشارکت خیلی بارزی انجام شد. در حال حاضر هم این اطلاع رسانی به حوزه دانشجویی و فرهنگی انجام گرفته و مجموعه های دانشجویی چند برنامه را پیشنهاد دادند. منتهی انتظار می رود که نقش و پیشنهادات اینها، پررنگ تر باشد و طبیعتاً ستاد هم به این پیشنهادات توجه خواهد کرد.