مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

درباره ما

طبق مصوبه هیئت رییسه دانشگاه در سال 92 مقرر گردید با توجه به جمع آوری مدارک و اسناد مربوط به دانشگاه در جریان بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه توسط دبیرخانه ، مرکز اسناد تاسیس گردد.دبیرخانه اسناد فعالیت های خود را در قالب جمع آوری اسناد و مستند سازی و ارایه پیشنهاد برای ساختار آن ادامه داد. بر اساس مصوبه هیئت رییسه دانشگاه در سال 92 مرکز اسناد در ساختارکتابخانه مرکزی دانشگاه قرار گرفته و مکانی برای راه اندازی گنجینه اسناد در کتابخانه توسط مدیریت آن جناب آقای دکتر مهدیقلی اختصاص یافت.از این پس آماده سازی فضای فیزیکی گنجینه و طراحی و راه اندازی سامانه گنجینه در کنار فعالیت های قبلی انجام گرفت .پس از انتقال و نمایش برخی اسناد موجود در گنجینه باحکم معاون پژوهشی وقت دانشگاه به مهندس میرزایی در سال 95، فعالیت گنجینه رسما آغاز گردید. . و بالاخره در سال 97 گنجینه اسناد توسط هیئت رییسه دانشگاه رسما افتتاح گردید

همکاران

 • مهندس محمد میرزایی

  دبیر ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه صنعتی شریف و مسؤول دبیرخانه مستند سازی

 • حسین دالوند

  کارشناس مستندسازی ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال

 • سیدمصطفی هاشمی یرکی

  کارشناس اجرایی

 • راضیه حسنی

  طراحی و پشتیبانی سایت دبیرخانه ستاد پنجاهمین سال تأسیس

آخرین خبر

مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد

  با هدف حفظ اصول، ارزش ها و نگهداری از پیشینه علمی، پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف و پیشرفت های آن در زمینه علم و فناوری، مرکز ...

عکس تصادفی