مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • هیأت علمی دانشگاه در سال 1345
 • هیأت علمی دانشگاه در سال 1345
 • نمایی از سالن تربیت بدنی 1346
 • مراسم اولین سالگرد تأسیس دانشگاه 1345
 • اردوی فرهنگی 1346/1350
 • رامسر-اردوی انجمن های فرهنگی و هنری سال 1345
 • قله پیازک 1346/ تیم والیبال دانشگاه در مسابقات قهرمانی دانشگاه ها 1346
 • پرفسوررضا-دکتر ثقفی-مهندس مقدسیان 1347
 • تیم شطرنج دانشگاه-قهرمان اسکی آقای فخاری
 • تیم اسکی دانشگاه/دکتر امین در حال اهداء بازوبند پهلوانی
 • کلاس یخ و برف 1353 - مرحوم پزشک نژاد 1350
 • مسابقه فوتسال اساتید-تیم فوتبال دانشگاه 1347
 • مسابقه فوتبال بین دانشکده مکانیک و برق 1350
 • مسابقه فوتبال بین دانشکده برق و مکانیک 1350
 • مسابقه والیبال بین کارکنان و دانشجویان- تیم والیبال دانشکده مکانیک قهرمان دانشگاه 1350