مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه- جلسه پرسش و پاسخ در خوابگاه
 • جشن فارغ التحصیلی
 • مراسم تقدیر از کارمندان بازنشسته- مراسم تقدیر از دانش آموزان ممتاز پرسنل
 • مراسم جشن ورودی های جدید- مراسم جشن فارغ التحصیلی
 • مراسم بزرگداشت دکتر امین
 • سمینار بررسی موانع پویایی و تداوم انقلاب
 • هیئت عزاداری دانشجویان در ماه محرم- برنامه افطاری همکف دانشکده مهندسی برق
 • اولین جشنواره فعالیت های اجتماعی/دانشجویی- نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی
 • مسابقه شطرنج آقای الشن مرادی با 40 نفر-مسابقه شطرنج آقای الشن مرادی با چشمان بسته با 10نفر
 • در اصلی دانشگاه- سالن غذاخوری دانشجویان
 • احداث ساختمان دانشکده کامپیوتر- نمای ورودی دانشگاه در شب
 • فعالیت گروه های خیریه- جلسه نقد و بررسی فیلم
 • مسابقات ای سی ام- سمینار دانشجویی مهندسی شیمی و نفت
 • سمینار آشنایی با جنگ الکترونیک- سمینار انرژی، صنعت و محیط زیست
 • مسوولین کشوری در بین دانشجویان