مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • جشن پایان سال تحصیلی- اعضاء روزنامه شریف
 • آماده سازی نمایشگاه ورودی های جدید در شروع سال تحصیلی
 • نمایشگاه ورودی های جدید در شروع سال تحصیلی
 • فعالیت سرگروه های دانشکده ها در گردهمایی دانشجویان جدیدالورود
 • نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی
 • نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی
 • نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی
 • بازگشت افتخار آفرین تیم های دانشجویی از مسابقات علمی جهانی
 • تیم های برتر مسابقات ورزشی
 • مراسم تعزیه ساختمان شهید رضایی - اعزام کاروان زیارتی کارمندان دانشگاه به کربلا
 • فعالیت های ورزشی دانشجویان
 • مراسم بزرگداشت مهندس آقاجان - مراسم بزرگداشت دکتر مهری
 • مراسم یادبود دانشجویان ریاضی- مراسم یادبود دکتر برکشلی
 • کنفرانس علمی آموزش عالی و تحقیقات- سخنرانی علمی دکتر گلشنی
 • همایش جذب سرمایه های خارجی با شرکت مسئولین اقتصادی