مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • تیم برگزار کننده مسابقات ACM / سال 1383 - هیأت داوران مسابقات ACM / سال 1383
 • مسابقات ACM غرب آسیا/ سال 1384- سال 1383
 • مسابقات دانش آموزی طراحی و ساخت سامانه های هوافضایی- سال 1389
 • مسابقات شریف کاپ - سال 1392 و 1391
 • مسابقات ملی طراحی و ساخت اسباب بازی- سال 1392
 • مسابقات برنامه نویسی ACM غرب آسیا - سال 1384 و 1392
 • هواپیمای طراحی شده توسط دانشجویان دانشگاه/ دهه پنجاه - افتتاح آزمایشگاه »کف قوی دینامیک سازه« / 1390
 • جشن روزی با غنچه ها - 1388
 • مراسم جشن فارغ التحصیلی - 1387
 • مراسم جشن فارغ التحصیلی - 1384
 • مراسم جشن فارغ التحصیلی پردیس بین المللی دانشگاه در کیش- سال 1388
 • مراسم جشن فارغ التحصیلی / سال 1382 - مراسم جشن فارغ التحصیلی برج میلاد / سال 1393
 • جلسه سخنرانی جوزف تیلور- فضای بیرون جلسه سخنرانی جوزف تیلور سال 1386
 • مراسم تقدیر از فرزندان کارکنان - سال 1379 و 1385
 • جشنواره ریشه های سبز - سال 1386