مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • کوه نوردی دانشجویان
 • دکتر نصر-مهندس مقدسیان
 • سالن غذاخوری دانشجویان/ دکتر امین در پنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه و اولین جشن فارغ التحصیلی 1349
 • افتتاحیه دومین کنفرانس ریاضی کشور 1350
 • تیم دو میدانی دانشگاه در مسابقات دانشگاههای کشور 1345- مسابقات پرتاب وزنه دانشگاه های کشور 1345
 • دکتر معطر و دکتر مهنا- اهداء جوایز مسابقات بسکتبال دانشگاه 1353
 • جشن فارغ التحصیلی- دکتر راد، دکتر ساعی، دکتر اسماعیل زاده، دکتر امیدوار
 • جمعی از اساتید دانشکده مکانیک
 • انعکاس خبر گم شدن هوشنگ پزشک نژاد -1350
 • نمای کتابخانه مرکزی سابق - نمای ساختمان ابن سینا - دهه چهل
 • متن نامه تبریک دکتر نصر به دکتر بهزاد- درخواست رییس دانشگاه از استاندار فارس-1353
 • سالن تربیت بدنی داخل دانشگاه - دهه چهل
 • کتابخانه دانشکده مهندسی برق - آزمایشگاه های الکترونیک و خواص مواد - دهه چهل
 • متن اولین اساسنامه دانشگاه - سال 1344
 • متن فرمان تأسیس دانشگاه - اسامی اعضای هیأت امناء دانشگاه در بدو تأسیس - سال 1344