مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • شهید رجایی در حال سخنرانی در سینار صنایع ملی/1359
 • استقبال از تیم دانشگاه پس از کسب عنوان قهرمانی/1379- بازگشت تیم ریاضی از مسابقات مجارستان/1388
 • قهرمانی تیم دانشگاه در مسابقات روبات های فوتبالیست/1379- مراسم تقدید از تیم روبات های فوتبالیست/1379- بازگشت تیم ریاضی از مسابقات جهانی/1392
 • تیم برگزارکننده مسابقات ACM/1383- هیأت داوران مسابقات ACM/1383
 • مسابقات ACM غرب آسیا/1384- مسابقات ACM غرب آسیا/1383
 • ماهواره شریف - 1392
 • افتتاحیه آزمایشگاه کف قوی دینامیک سازه - 1390/ نیروگاه خورشیدی -1391
 • آزمایشگاه انستیتوآب و انرژی -1395/ فعالیت آموزشی -1393
 • آزمایشگاه -1393
 • ماهواره شریف -1395/ ماهواره شریف -1392
 • رباط همیار کودکان مبتلا به سرطان - 1397
 • کلاس درس -1393/ کتابخانه مرکزی -1393
 • مسابقات ملی طراحی موتورسیکلت الکتریکی -1395/ مسابقات شناورهای بدون سرنشین -1391
 • مراسم اختتامیه اولین المپیاد ورزشی درون دانشگاهی - 1395/ مسابقه فوتسال-1395
 • مرکز کارگاه های آموزشی - 1393