مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • بخشی از اساسنامه آموزشی دانشگاه - سال 1344
 • نمودار تشکیلات دانشگاه/آبان 1347 - نقشه محوطه دانشگاه/ سال 1345
 • برنامه تحصیلی سال اول دوره عمومی - سال 46-1345
 • کارت معرفی ورزشکاران جهت شرکت در مسابقات ورزشی/سال 1346 - فرم قرارداد استخدامی دکتر مهدی بهزاد
 • پوستر تعدادی از برنامه های هنری - دهه چهل
 • نشریات دانشگاه - سال 1355
 • عکس یادگاری اولین گروه فارغ التحصیلان دانشگاه/ آبان 1349 - عکس یادگاری سومین گروه فارغ التحصیلان دانشگاه/ آبان 1351 -
 • نمایی از مراسم افتتاح رسمی دانشگاه/سال 1345 - تعدادی از فارالتحصیلان دوره اول/نفر سوم از راست مجید شریف واقفی/ سال 1349
 • جمعی از اساتید و فارغ التحصیلان/ دهه چهل - جمعی از اساتید دانشکده مکانید/ دهه پنجاه
 • جلسه هیأت امناء دانشگاه - سال 1351
 • نخستین امتحان مسابقه ورودی دانشگاه / سال 1345- نمای مقاب ساختمان اداری دانشگاه/سال 1349
 • مراسم تشییع پیکر شهید 1364
 • نمایی از دانشکده شیمی بعد از اصابت موشک به دانشگاه در زمان جنگ تحمیلی 1364
 • قم دیدار دانشجویان با آیت اله مشکینی 1364- قم اردوی فرهنگی،علمی 1364
 • اردوی زیارتی مشهد 1365