مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • سمینار جوان و ازدواج 1368- سمینار بررسی مشکلات و مسائل جوانان 1367
 • جشن فارغ التحصیلی 1370
 • سمینار فلسفه و روش شناسی علوم تجربی 1368
 • سمینار وحدت حوزه و دانشگاه 1366
 • لوح تقدیر از جهاددانشگاهی- بازدید رییس جمهور وقت از جهاد دانشگاهی1366
 • مراسم تقدیر از جهادگران نمونه1368
 • دریاچه الشت- جبهه جنوبی دماوند 1369
 • سمینار بررسی موانع پویایی و تداوم انقلاب
 • اردوی زیارتی مشهد مقدس- تابستان 1370 و 1367
 • نمای بیرونی ساختمان دانشکده شیمی بعد از اصابت موشک - 1366
 • اولین جشن فارغ التحصیلی پس از انقلاب/سال 1369- مراسم جشن فارغ التحصیلی/ سال 1372
 • افتتاحیه دومین کنفرانس ریاضی کشور/ سال 1350- بیست و پنجمین کنفرانس ریاضی/ سال 1373
 • میزگرد صاحبنظران در سینار بررسی مسایل و مشکلات نسل جوان/ سال 1368
 • سمینار وحدت حوزه و دانشگاه سال 1366
 • سمینار فلسفه و روش شناسی علوم تجربی/سال 1369 - سمینار جوان و ازدواج/ سال 1368