مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • سمینار دانشجو-دانشگاه سیاست 1372
 • سمینار دانشجو-دانشگاه سیاست1372
 • بیست و پنجمین کنفرانس ریاضی کشور-1373
 • اعضای کمیته برگزاری کنفرانس ریاضی و مدیران- تقدیر از برگزیدگان کنفرانس ریاضی-1373
 • اجرای تیاتر 1373- نمایشگاه خط 1374
 • آهار شکرآب - صعود به قله دماوند 1373
 • خوابگاه طرشت،مسابقه فوتسال- تیم والیبال دانشگاه 1373
 • مدال های قهرمانی ورزشکاری دانشجویان- شهرستانک ، اردوی اساتید و دانشجویان1373
 • نمایشگاه مجلات و گروه های دانشجویی 1373-1374
 • دانشکده عمران 1371- دانشکده فیزیک1372
 • دانشکده مهندسی شیمی 1371- کتابخانه مرکزی 1372
 • کنفرانس ریاضی - شرکت کنندگان درمسابقه ریاضی 1374
 • مراسم شبی با قرآن1373- اجرای تواشیع کانون قرآن 1374
 • مراسم محفل انس با قرآن 1373
 • کنگره مفاهیم قرآن کریم 1371- سمینار سوالات اساسی جامعه ما 1373