مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • مراسم تقدیر از تیم روبات های فوتبالیست/ 1379- بازگشت تیم ریاضی از مسابقات جهانی /1392 - قهرمانی تیم دانشگاه در مسابقات روبات های فوتبالیست/ 1379
 • اردوی گلگشت/ 1373- اردوی پیاده روی اساتید و دانشجویان 1373 و 1390
 • پروژه ساخت غذاخوری - 1372
 • پروژه ساخت کتابخانه مرکزی دانشگاه - 1372
 • بازدید علمی مجله عمران/ 1369- بازدید علمی 1370
 • مراسم استقبال از تیم فوتبال دانشگاه / 1379 - بازگشت تیم ریاضی از مسابقات مجارستان / 1388
 • برنامه ویژه کودکان بی سرپرست / دهه هفتاد - اردوی روانسنجی ویژه کودکان مناطق محروم/ 1389
 • برنامه ویژه کودکان بی سرپرست/ دهه هفتاد - بازارچه خیریه / 1391
 • نمایشگاه کتاب همکف ابن سینا- دهه 60 و سال 1383
 • مراسم جشن فارغ التحصیلی - سال 1376 - سال 1380
 • مراسم اهداء جوایز مسابقه مسابقه دانشجویی ریاضی / 1378- برنامه موسیقی در اختتامیه مسابقه ریاضی دانشجویی/ 1375
 • مراسم تجلیل از مقام معلم/ 1384 - مراسم تجلیل از بازنشستگان / 1380
 • سمینار دانشجو، دانشگاه، سیاست / 1372 - سمینار دانشجویی سوالات اساسی جامعه ما / 1374
 • نمای در اصلی دانشگاه - 1373
 • سالن غذاخوری - کتابخانه دانشکده - دهه هفتاد