مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

دبیرخانه مستندسازی و اسناد

مستندات چهلمین سال

اخبار

صورتجلسات

کتاب ها

باغ آیینه

حتی یک قطره اشک نریختم

دانشجوی شریف در عرصه فرهنگ

شریف به روایت اساتید (جلد اول)

شریف به روایت روسا

شریف واقفی

کاتالوگ راهنمای جامع دانشگاه

وقتی مارکسیست ها تاریخ می نویسند

یادگاران ( جلد اول)

گزارش ها

نامه ها

مستندات پنجاهمین سال

اساسنامه مرکز اسناد وگنجینه

دبیرخانه

اخبار پنجاهمین سال

اخبار سایت دانشگاه 82-93

ایمیل های دریافتی

برآورد و بروشور مالی

پوستر و لوگوی ستاد

تاریخچه

شعار دانشگاه

صورتجلسات

طرح های پیشنهادی

قراردادها و شرح خدمات

گزارش ها

لیست مستندات تصویری

لیست مرکز اسناد ملی

مستندات دریافتی از مراکز و اشخاص

مکاتبات دبیرخانه

نمایشگاه عکس

ویژه نامه

کتاب ها

افلاکیان

گذری بر افتخارات

روزگار شریف

شریف به روایت اساتید ( جلد دوم)

یادگاران ( جلد دوم)

اسناد

بعد از انقلاب

احکام و مصوبات هیئت رئیسه

چشم انداز فرهنگی

سرپرستان

شورای دانشگاه

مصوبات مربوط به مرکز اسناد

هیئت رئیسه دانشگاه

اساسنامه و برنامه ها

گزارشات

روسای دانشگاه

دکتر انواری

دکتر صدرنژاد

دکتر صالحی

نشریات

خبرنامه فارغ التحصیلان

روزنامه دانشگاه

روزنامه روابط عمومی

روزنامه شریف

نقطه سرخط

کتب و بروشور راهنما

راهنمای آموزشی سال 59 -61

راهنمای دانشگاه

دکتر مجتهدی

کارنامه جلسات شورای هماهنگی

کارنامه فعالیت فرهنگی جامعه اسلامی

کارنامه فعالیت فرهنگی جامعه اسلامی استادان

معاونت پژوهشی

معرفی دانشگاه شریف به زبان انگلیسی

بیانات امام خمینی

صنعتی تهران به زبان انگلیسی

جلد کتب راهنما و بروشور

شهدا

قبل از انقلاب

احکام

اسناد مالی

قرار داد آب شیرین کن

گزارش مالی

بریده جراید

جلد کتاب ها

روسای دانشگاه

دکتر مجتهدی

صورتجلسات هیات امنا

صورتجلسه 41 هیات امنا

صورتجلسه 42 هیات امنا

صورتجلسه 46 هیات امنا

کتب راهنما و جزوه

آشنایی با فعالیت پژوهشی دانشکده مکانیک

برنامه دروس سال اول دانشکده صنایع

راهنمای بخش مرجع کتابخانه مرکزی

دومین سالگرد تاسیس دانشگاه

راهنمای دانشکده مهندسی شیمی

راهنمای دروس نیمسال دوم تحصیلی 53-54

راهنمای برنامه درسی دانشکده صنایع

داوطلبان ورودی 53-54

اطلاعیه درباره دانشکده های دانشگاه

فرهنگ و جامعه ایران

فارسی بنویسیم

کارنامه فعالیت ده ساله دانشگاه

مجموعه مقررات و آیین نامه های دانشگاه 54

متن سخنرانی شاهنشاه

راهنمای کارمندان آموزشی 49

جزوه راهنمای اسکی

آب و انرژی سال 51

مکاتبات و نامه ها

توسعه دانشگاه

گزارش محرمانه تجمع دانشجویان

نامه اعتراضی اساتید

نامه محرمانه واگذاری دبیرستان

وام مسکن

نشریات

ماهنامه دانشگاه آریامهر شماره 4

نشریه پنجمین سال تاسیس دانشگاه

ورزشی

مستندات تصویری

حوزه دانشگاه

سخنرانی دکتر مجتهدی

سرودهای دانشگاه

فعالیت های فرهنگی

قرآن وسرود ملی

مصاحبه ورودیهای جدید

معرفی دانشگاه

مناسبت های ملی و مذهبی

راش های ضبط شده

مصاحبه ها

مصاحبه های 84

مصاحبه های 94

عکس

آخرین خبر

مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد

  با هدف حفظ اصول، ارزش ها و نگهداری از پیشینه علمی، پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف و پیشرفت های آن در زمینه علم و فناوری، مرکز ...

عکس تصادفی