مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  ابوالفضل
  عابدی
  مهندسی صنایع
  1/7/1341
  3/10/1365
  باختران
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  ابوالقاسم
  محمد گنجی
  شیمی
  1347/8/1
  1366/11/1
  ماووت ( بیت المقدس 2)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  احمد
  حسن بیگلو
  -
  1344/1/30
  1367/1/11
  پاسگاه زید
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  احمد
  حمیدی ابرقویی
  مهندسی برق
  1346/3/21
  1367/1/5
  دربندیخان
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  اسکندر ( علی)
  آرمین
  مهندسی صنایع
  1343/6/2
  1366/4/22
  جزیره مجنون جنوبی
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  اسداله
  عنبری
  مهندسی و علم مواد
  1340/5/7
  1365/4/26
  مهران (کربلای 1)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  امیر
  جعفری پور
  مهندسی شیمی
  1344/10/22
  1365/12/11
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  اکبر
  صدیقیان
  مهندسی مکانیک
  1344/12/15
  1365/11/4
  شلمچه ( کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  امیر
  مهرداد
  مهندسی شیمی
  1336/12/3
  1362/8/13
  پنجوین (والفجر 4)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  امیر حسین
  فردوسی پور
  مهندسی برق
  1343/6/4
  1365/3/6
  زاهدان
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  بهروز
  سلطانی
  مهندسی صنایع
  1336/10/8
  1361/3/4
  خرمشهر (بیت المقدس)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  بیژن
  بنی اردلان
  مهندسی برق
  1339/9/15
  1360/5/24
  سراوان
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  پرویز
  سراج
  مهندسی کامپیوتر
  1344/11/1
  1367/2/26
  ماووت (بیت المقدس 6)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  جواد
  جعفری دستگیری
  مهندسی شیمی
  1339/1/28
  1361/2/15
  شلمچه (بیت المقدس)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  جواد
  رستم زاده خامنه
  مهندسی مکانیک
  1344/4/20
  1365/10/27
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حسن
  بختیاری زاده
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حجت حسین
  بیگ عراقی
  مهندسی کامپیوتر
  1344/9/25
  1367/1/10
  شاخ شمیران
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حسن
  بصیر زاده
  مهندسی مواد
  1331/1/1
  1355/8/20
  زندانهای رژیم شاه
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حسن
  عباسپور
  مهندسی برق
  1333/8/27
  1360/4/7
  تهران
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حسن
  نفیسی نیا
  مهندسی مکانیک
  1334/2/6
  1360/11/22
  تنگه چزابه
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حسن
  جواهریان یزدی
  مهندسی عمران
  1345/6/26
  1366/10/26
  ماووت (بیت المقدس 2)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حسین
  سرافرازخباز
  مهندسی برق
  1335/5/8
  1362/5/6
  حاج عمران (والفجر 2)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حسین
  شفیعی
  مهندسی شیمی
  1338/10/12
  1361/9/5
  سومار
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حسین
  شوریده
  مهندسی مکانیک
  1335/2/5
  1361/4/13
  شلمچه (بیت المقدس)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حسین
  نبی زاده
  مهندسی شیمی
  1343/10/3
  1365/4/10
  مهران (کربلای 1)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حسنجان
  زینعلی
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حمیدرضا
  سیوندزاده
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حمید رضا
  شالی
  فیزیک
  1340/3/18
  1362/8/13
  پنجوین (والفجر4)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حمیدرضا
  مردانشاهی
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  داود
  جولایی
  مهندسی برق
  1345/6/20
  1365/2/30
  فکه
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  داود
  اعرابی
  مهندسی برق
  1347/9/27
  1367/1/3
  شلمچه
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  رسول
  قدیمی
  مهندسی برق
  1335/5/1
  1357/10/6
  تهران
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  رضا
  ترابی
  مهندسی برق
  1336/8/6
  1360/4/7
  دفتر حزب جمهوری
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  زین العابدین
  رزاقی مرندی
  مهندسی مکانیک
  1339/10/17
  1360/2/17
  زندان دوله قو
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سیامک
  رادپور
  مهندسی شیمی
  1339/6/1
  1361/2/11
  دارخوین
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد احمد
  طيب زاده دزفولي
  شیمی
  1330/1/4
  1359/7/16
  اهواز
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد باقر
  رادمردیان
  مهندسی شیمی
  1346/3/10
  1367/5/6
  اسلام آباد غرب (مرصاد)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد باقر
  موسوي نژاد
  مهندسی برق
  1342/4/15
  1365/2/29
  مهران (کربلای 1)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد جمال
  ميراميرخاني
  مهندسی برق
  1336/5/8
  1361/2/21
  خرمشهر(بیت المقدس)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد حسن
  كريميان
  مهندسی مکانیک
  1344
  1365/12/12
  كربلاي 5
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد حسن
  موسوي خلخالي
  مهندسی برق
  1339/6/16
  1365/4/12
  مهران (کربلای 1)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد حسين
  صدري
  مهندسی صنایع
  1340/11/10
  1364/12/12
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد حسين
  ميرسلطاني
  مهندسی شیمی
  1340/8/21
  1359/8/27
  سوسنگرد
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد خليل
  رفيعي طباطبايي
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد علي اكبر
  سامع
  مهندسی برق
  1346/1/1
  1365/10/20
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد مجيد
  حسيني هرات
  مهندسی مکانیک
  1345/12/22
  1366/1/20
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد مجيد
  مصطفوي شيرازي
  مهندسی صنایع
  1339/7/14
  1361/11/21
  فکه (والفجر مقدماتی)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد محمدهادي
  نوربخش
  مهندسی صنایع
  1340/3/23
  1359/11/22
  اناردره افغانستان
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد مصطفی
  حجازی
  ریاضی کاربردی
  1335/6/15
  1360/6/11
  بستان(طریق القدس)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  سيد هاشم
  حريربافان
  مهندسی برق
  1341/8/1
  1365/2/13
  فکه
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  شعبانعلي
  توكلي
  مهندسی مواد
  1339/11/25
  1361/2/15
  دارخوین (بیت المقدس)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مجید
  شهریاری
  مهندسی هسته ای
  1345
  1389/9/8
  تهران
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عبدالرضا
  اثباتي
  مهندسی شیمی
  1338/4/1
  1366/11/7
  ماووت (بیت المقدس 2)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عبدالزهرا
  بحرانياني
  مهندسی شیمی
  1344/3/19
  1364/5/15
  رودخانه ام ارزال
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عبدالمجيد
  عليرضايي
  مهندسی برق
  1339/6/10
  1361/3/24
  شلمچه (رمضان)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عبدالوهاب
  قاسمي
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  علي آمر
  طوسي
  مهندسی عمران
  1347
  1367/6/1
  بوکان
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  علي اصغر
  افشاري
  مهندسی مکانیک
  1339/5/4
  1361/2/20
  شلمچه(بیت المقدس)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  علي
  بدرآبادی
  ریاضی کاربردی
  1343/5/2
  1365/5/5
  جزیره مجنون جنوبی
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  علی
  خليليان بروجني
  مهندسی مواد
  1348/5/1
  1367/3/17
  شلمچه (بیت المقدس 7)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  علي
  شربت اوغلي
  مهندسی مکانیک
  1334/10/3
  1360/4/20
  دشت عباس
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  علی
  ضرغامی
  مهندسی عمران
  -
  -
  فاو
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  علي
  فرقاني
  مهندسی عمران
  1344/2/1
  1364/12/23
  فاو (والفجر 8)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  علي
  هوبخت
  شیمی
  1344/3/1
  1359/7/19
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  علي(سعيد)
  محمودي
  مهندسی مواد
  1344/1/1
  1367/1/4
  شاخ شمیران
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عليرضا
  جرجاني
  مهندسی شیمی
  1331/12/12
  1360/3/20
  دارخوین
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عليرضا
  زمان كوچه باغ
  مهندسی مکانیک
  1339/9/1
  1360/12/26
  شوش ( فتح المبین)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عليرضا
  سلطانپور
  -
  1340/11/18
  1365/9/30
  اردوگاه کوثر اهواز
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عليرضا
  شاهجويي
  -
  1348/3/20
  تیر ماه 66
  ارتفاعات شهر مائوت
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عليرضا
  قزويني
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عليرضا
  محمودي نژاد نوبخت
  مهندسی برق
  1336/1/20
  1360/7/3
  سوسنگرد (ثامن الائمه)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عليرضا
  ملكي
  مهندسی شیمی
  1339/4/15
  1362/12/10
  هورالهویزه (خیبر)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  عيسي
  قائميان
  -
  -
  -
  کربلای 1
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  غلام حسين
  سعادتي
  مهندسی مکانیک
  1343/6/28
  1361/11/20
  فکه (والفجر مقدماتی )
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  غلام رضا
  رضايي
  مهندسی برق
  1341/8/19
  1365/10/27
  آلمان (شیمیایی)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  غلام رضا
  صادق زاده
  ریاضی و علوم کامپیوتر
  1339/12/1
  1361/4/6
  خرمشهر (بیت المقدس)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  فرهاد
  خادم
  مهندسی عمران
  1336/3/1
  1360/12/1
  تنگه چزابه
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  فريبرز
  اشجعي
  مهندسی متالورژی
  1345/2/12
  1365/6/10
  حاج عمران (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  فريبرز
  اميرپناه
  مهندسی مکانیک
  1344/11/21
  1367/8/24
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  كريم
  آزادي نقش
  مهندسی مکانیک
  1343/1/20
  1365/1/5
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  كريم
  آقايي وندا
  مهندسی مکانیک
  1342/3/7
  1365/1/11
  هورالعظیم
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  كوروش
  پاكبين
  مهندسی برق
  1339/11//6
  1359/7/22
  اهواز
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مجتبي
  جواد زاده
  مهندسی عمران
  1347/4/30
  1365/10/24
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مجتبي
  نظري عارف
  مهندسی مکانیک
  1341/5/9
  1365/11/9
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مجيد
  پازوكي
  مهندسی مواد
  1341/6/5
  1365/10/21
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مجيد
  حدادعادل
  مهندسی مواد
  1330/12/14
  1360/7/7
  دارخوین(ثامن الائمه)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مجيد
  حسنی
  -
  -
  1366/1/21
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مجيد
  قائمي
  مهندسی عمران
  1345/10/1
  1365/10/21
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مجيد
  قاسم نژاد جامعي
  -
  -
  1362/4/5
  اصفهان
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مجيد
  مؤذن صفايي
  -
  1336
  1361
  بيت المقدس
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محسن
  ماندگار
  مهندسی مواد
  1336/8
  1362/8/28
  کانی مانگاه ( والفجر4)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محسن
  ميرزاجعفر علاف
  مهندسی مواد
  1345/2/5
  1365/12/10
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محسن
  وزوايي
  شیمی
  1339/5/18
  1361/2/10
  غرب کارون ( بیت الم)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمد
  بلوردي
  فیزیک
  1339/5/1
  1362/5/15
  فکه( والفجر 1)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمد
  پسران بهبهاني
  مهندسی عمران
  1340/1/10
  1362/8/13
  پنجوین (والفجر 4)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمد
  زماني كهنوجي
  مهندسی مکانیک
  1341/9/15
  1365/11/19
  شلمچه (کربلی 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمد
  شاهرخي
  مهندسی شیمی
  1344/5/20
  1366/3/8
  شلمچه (کربلای 8)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمد
  فاضل
  مهندسی صنایع
  1338/2/2
  1359/10/2
  هویزه
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمد
  قاضی زاده
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمد
  مستخدمين حسيني
  مهندسی مکانیک
  1344/2/3
  1365/4/25
  مهران (کربلای 1)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمد
  ميمندي شهربابكي
  مهندسی مواد
  1344/6/3
  1365/10/22
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدتقي
  اخوان
  مهندسی شیمی
  1344/8/27
  1365/12/10
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدتقي
  باقري
  مهندسی مکانیک
  1335/6/17
  1359/10/3
  آبادان
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدتقي
  محمدي عراقي
  مهندسی مکانیک
  1336/2/28
  1360/3/26
  دهلاویه
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدجعفر
  شكرپور
  مهندسی عمران
  1338/1/18
  1365/10/30
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدحسن
  بيگدلي
  شیمی
  1344/1/21
  1366/4/27
  ماووت عراق( نصر 7)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدحسن
  كاظمي
  فیزیک
  1338
  1361/4/22
  حوالي بصره
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدحسين
  جوكار
  مهندسی عمران
  1346/4/23
  1365/10/22
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدرضا
  پارساييان
  مهندسی صنایع
  1343/5/2
  1364/11/21
  ام الرصاص (والفجر 8)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدعلي
  شريفي زارچي
  مهندسی نساجی
  1338/6/1
  1365/11/1
  شلمچه ( کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدعلي
  كارگر
  عمران
  1349
  1373/10/25
  جراحت شیمیایی
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدمحسن
  رقابي غلامي
  فیزیک
  1340/4/14
  1362/3/6
  کردستان
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدمهدی
  موسوی
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمدولی
  پاک روح
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمود
  بهلولي
  مهندسی شیمی
  1344/12/1
  1366/5/19
  منطقه نصر 7
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمود
  طاهري ريزي
  مهندسی مکانیک
  1344/5/25
  1365/10/20
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمود
  فراحي
  ریاضی و علوم کامپیوتر
  1344/8/30
  1359/6/30
  مهاباد
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمود
  قفل سازان
  مهندسی صنایع
  1339/8
  1359/7/19
  سر پل ذهاب
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  محمود
  نيلی احمدآبادي
  مهندسی شیمی
  1333/3/27
  1361/4/4
  رقابیه (فتح المبین )
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مسعود
  احمديان
  شیمی
  1343/5/1
  1366/1/23
  شلمچه (کربلای 8)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مسعود
  رباني
  مهندسی مکانیک
  1344/8/1
  1367/5/16
  حلبچه (والفجر10 )
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مسعود
  ساساني جيران بلاغي
  مهندسی شیمی
  1335/8/6
  1365/10/30
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مسعود
  طاهري
  مهندسی برق
  1347/1/17
  1365/10/4
  شلمچه (کربلای 4)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مصطفی
  دقیق همدانی
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مهدي
  زينلي
  شیمی
  1336/8/20
  1359/10/23
  ده خرما(سوسنگرد)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مهدي
  غياثي ثاني
  فیزیک
  1344/3/20
  1365/12/12
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مهران (علی)
  بلورچي
  مهندسی برق
  1345/1/1
  1365/12/12
  شلمچه (کربلای 5)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  مهران
  صالحي شفا
  مهندسی عمران
  1338/12/18
  1362/1/26
  فکه
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  ناصر
  شفيعي
  مهندسی عمران
  1347/6/1
  1366/5/15
  سردشت (نصر7)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  ناصر
  فولادي
  مهندسی مواد
  1338/10/5
  1361/3/3
  خرمشهر( بیت المقدس)
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  يدالله
  جوكار
  مهندسی شیمی
  1344/5/1
  1364/5/31
  شلمچه – پاسگاه زید
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  يعقوب
  دادور
  مهندسی صنایع
  1346/4/5
  1364/2/24
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  یوسف
  نساجی متین
  -
  -
  -
  -
 • نام:
  نام خانوادگی:
  دانشکده:
  تاریخ تولد:
  تاریخ شهادت:
  محل شهادت:
  حسن
  بختیاری زاده
  مهندسی صنایع
  1338/12/24
  1365/6/18
  مهران(کربلای 1)